PODER POPULAR ECOFEMINISME ALLIBERAMENT NACIONAL

*NOSALTRES

En l’actualitat ens trobem a les portes del major col·lapse ambiental de la nostre era, degut a les polítiques econòmiques i socials englobades sota el paradigma del capitalisme, on el benefici i el creixement infinits (oxímoron) , estan destruint tota mena de formes de viure i de vida que no s’englobin dins la retòrica del mercat (oferta-demanda). 

En aquests context de crisi ambiental estan sorgint nombroses “alternatives” algunes dins la mentalitat capitalista (capitalisme verd, greenwashing) i altres que busquen crear espais i eines per superar aquestes formes d’organització social, política i econòmica, per tal de revertir la situació, en la mesura dels possibles.

Acció Ciclista, s’erigeix com a eina en defensa del sector de la bicicleta per tal de fer front al paradigma de la mobilitat sostenible des d’una perspectiva transversal i crítica per a la transformació social.

EIXOS ESTRATÈGICS

PODER POPULAR

Quan parlem de poder popular ens referim al concepte que implica l’exercici efectiu del poble organitzat de manera democràtica i participativa dels diferents aspectes de la seva vida comú.

ECOFEMINISME

El patriarcat no només condiciona i sotmet als cossos, ments i vides humanes, sinó que també sotmet als altres éssers vius i la natura no humana.

ALLIBERAMENT NACIONAL

En defensa dels drets polítics del poble català a determinar lliurement el seu estatus polític, així com al lliure exercici d’emancipació nacional enfront l’imperialisme lingüístic i cultural als que es veu sotmès.